Το Σάββατο 30 Ιανουαρίου μαθήτριες της περιβαλλοντικής ομάδας διένειμαν στους μικροπωλητές της "Λαϊκής αγοράς" της Ευκαρπίας το παρακάτω έντυπο.