Το Σάββατο 30 Ιανουαρίου μαθήτριες της περιβαλλοντικής ομάδας διένειμαν στους μικροπωλητές της "Λαϊκής αγοράς" της Ευκαρπίας το παρακάτω έντυπο.Σχετικά...

Το ρέμα στον αστικό ιστό της Ευκαρπίας. Επαναξιολόγηση και επανακαθορισμός του ρόλου του ως στοιχείου επικοινωνίας και σύνδεσης των χώρων αναψυχής και των αστικών λειτουργιών της πόλης